Page 1 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสะใจ
P. 1

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย…                         #ความสะใจ

                                           โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ        ผมเชื่อว่า…                    ประชาชน แสดงความคิดเห็น ส่งข้อความให้คู่แข่ง บาง
                   หลายคนคงคิดเหมือนผมว่าในยุคที่
        โซเซียลมีเดียแพร่หลายท าให้ผู้คนสามารถแบ่งปันเรื่องราว ข้อความก็วิจารณ์ ด่า ท้าทาย เรียกว่ามีครบรสชาติครับ ส่วน

        และความคิดของตนเองให้กับสาธารณชนได้ง่ายและไว และ  คนติดตามห่าง ๆ อย่างเรา ๆ ก็เฝ้าติดตามอย่างสนุกสนาน
        ท าได้บ่อย ๆ ในต้นทุนที่ต่ ามาก ผมว่าหลายคนคงได้รับไลน์ บันเทิง แต่คนดูหลาย ๆ คนก็โดดเข้าร่วมเวทีกับเขาด้วย

        เป็นข้อความ รูปภาพแสดงความคิดถึงทุกเช้าจากหลาย ๆ  เพราะการเข้าร่วมเวทีนี้ง่ายเพียงแค่นิ้วมือจิ้ม ดังนั้นวันนี้จึงมี
        คน หลาย ๆ กลุ่มไลน์ หากมีหลายคน ภาพเดียวกันอาจถูก นักรบหรือนักเลงคีย์บอร์ดเยอะ

        เวียนกันไปมา ดีไม่ดีกลับมาที่เราเหมือนเดิม เรียกว่าส่ง

        ความสุขในราคาถูก หรือบางคนก็ใช้โซเซียลมีเดียเป็น

        เครื่องมือหากิน ยังชีพ ไม่ว่าจะขายของ ท ารายการต่าง ๆ
        เพื่อหวังว่าจะมีโฆษณาหรือสปอนเซอร์เข้ามา หรือบางคนก็

        ใช้ขายของ โฆษณา และหลาย ๆ คนก็ใช้เป็นเวทีเพื่อเล่า

        เรื่องราวชีวิตตัวเอง แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้คนอื่น เช่น

        ร้านอาหารอร่อย สถานที่น่าเที่ยว ขนมอร่อย ฯลฯ หรือ
        หลาย ๆ คนก็ใช้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆ และยิ่ง

        ในช่วงที่การเมืองเริ่มร้อนแรง นักการเมืองและกองเชียร์ก็ใช้

        โซเซียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็น อ้อน


                                  ขอบคุณภาพจาก https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/
   1   2   3   4   5