Page 6 - มองปัญหาให้เป็นโอกาส
P. 6

อาหารไม เก ง ไม อร อยอ กต างหาก เป นส งท เธอมองว าเป นช องว าง

        ทางการตลาดท ม อย  และว นน เธอท ธ รก จเพ อเต มเต มช องว างตรงน น

        ของเธอด วยธ รก จของต วเธอเอง
                                      มองป ญหาให เป นโอกาส หน า !6
   1   2   3   4   5   6